Probiotechnologia


Probiotechnologia to sposób wytwarzania i korzystania z kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, ich metabolitów i innych naturalnych komponentów w rolnictwie i ochronie środowiska.

Probiotechnologia znajduje zastosowanie w uprawie roślin do użyźniania gleby i polepszania rozkładu resztek pożniwnych, w chowie zwierząt do poprawy jakości ściółki i redukcji odorów w pomieszczeniach

gospodarskich, w gospodarce komunalnej do utylizacji ścieków i odpadów oraz w rewitalizacji środowiska do oczyszczania wód i fitoremediacji gleb.ProBio PIAST


Od 2005 tworzy się wokół Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury Krąg Zdrowa Ziemia skupiający ludzi, którym leży na sercu zdrowie Ziemi i Jej mieszkańców. Do Kręgu Zdrowa Ziemia może dołączyć każdy człowiek, firma, jednostka organizacyjna.

Cechą wspólną jest promowanie ProBiotechnologii i umiejętność skorzystania w życiu z potencjału ProBio Emów – naturalnych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów.

Zamierzeniem inicjatorów Stowarzyszenia było aby wraz z wdrażaniem ProBio Emów zorganizować wsparcie dla uczestników Kręgu w promocji i sprzedaży płodów i towarów jakie wytwarzają.


Czytaj więcej