Czym są EMY?

Czym są probiotyczne preparaty mikrobiologiczne?

Probiotyczne preparaty mikrobiologiczne nazywane popularnie ProBioEmami są biologiczną szczepionką pochodzenia naturalnego, która nie zawiera w swoim składzie GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów), a mikroorganizmy wchodzące w jej skład występują w naturalnym środowisku na całym świecie. Efektywne Mikroorganizmy są bardzo ostrożnie wybierane i spełniają ostre kryteria w zakresu braku szkodliwości ludzi zwierząt i roślin. ProBioEmy stanowią mieszaninę składającą się z 5 głównych grup drobnoustrojów tj. bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, drożdże, promieniowce – Actinomycetes oraz grzyby fermentyzujące.

Bakterie kwasu mlekowego – są silnym sterylizatorem dzięki czemu opóźniają i hamują rozwój szkodliwych drobnoustrojów oraz grzybów tj. fuzarium powodujących wiele groźnych chorób roślin uprawnych. Bakterie te wytwarzają kwas mlekowy z cukrów i innych węglowodanów wytworzonych przez bakterie fotosyntetyzujące i drożdże. Wspomagają fermentację wszelkiej materii organicznej np.: celulozy, przez co rozkład tego składnika zachodzi bez szkodliwych efektów jakie powstają w procesie gnicia , zapewniając roślinom więcej składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej i zdrowej formie.

Bakterie fotosyntetyzujące – są samodzielnymi, samo-utrzymującymi się organizmami. Do życia wykorzystują CO₂ z atmosfery, światło słoneczne i ciepło gleby, a także syntetyzują pożyteczne substancje z wydzielin korzeniowych roślin, materii organicznej i szkodliwych gazów tj. H₂S. Po przetworzeniu tych produktów powstają aminokwasy, kwasy nukleinowe, substancje bioaktywne oraz cukry. Te metabolity są następnie po wywiezieniu takiego kompostu na glebę wchłaniane bezpośrednio przez korzenie roślin działając równocześnie jako podłoże dla rozwoju innych bakterii i grzybów glebowych.