ProBio PIAST

Od 2005 tworzy się wokół Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury Krąg Zdrowa Ziemia skupiający ludzi, którym leży na sercu zdrowie Ziemi i Jej mieszkańców. Do Kręgu Zdrowa Ziemia może dołączyć każdy człowiek, firma, jednostka organizacyjna. Cechą wspólną jest promowanie ProBiotechnologii i umiejętność skorzystania w życiu z potencjału ProBio Emów – naturalnych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów. Zamierzeniem inicjatorów Stowarzyszenia było aby wraz z wdrażaniem ProBio Emów zorganizować wsparcie dla uczestników Kręgu w promocji i sprzedaży płodów i towarów jakie wytwarzają.
Ta platforma handlowa została nazwana ProBio PIAST. EmGospodarze, którzy zarejestrują się na platformie i tą drogą będą prowadzić promocję i sprzedaż swoich wyrobów zostają nazwani Piastowymi Gospodarzami. Podmiot, który podejmie aktywność natychmiastowych doręczeń kurierskich przedmiotowych płodów i wyrobów do domu na podstawie internetowych zamówień jest nazwany Piastowa Paczka (można nazwać Piastowy Kosz Obfitości PKO )

Działanie w Kręgu Zdrowa Ziemia opiera się na wspólnotowym myśleniu o zdrowiu Ziemi i mieszkańców z jednoczesną aktywnością gospodarczą uzasadnioną ekonomicznie, nastawioną na jakość z pełnym szacunkiem do dzieła stworzenia. Każde działanie dla sprawnego funkcjonowania wymaga użycia właściwych narzędzi. Takim narzędziem w KRĘGU ZDROWA ZIEMIA jest program lojalnościowy Em-Wici, który poza pełną rejestracją zdarzeń w celu monitorowania oferowanych w ramach ProBiotechnologi wyrobów i usług  ułatwia tworzące się  powiązania międzyludzkie przetwarzać w dane dla nowych aktywności gospodarczych. Dzięki temu ProBio PIAST dla wszystkich użytkowników ProBiotechnologi i ich znajomych może być hurtownią – sklepem internetowym w którym dokonają bezpośredniego zakupu od wybranego przez siebie PIASTA Gospodarza albo skorzystają z zakupu z dostawą do domu za pośrednictwem Piastowej Paczki. Piastowa Paczka jest szczególnie potrzebna w większych aglomeracjach. Wymaga ona tworzenia sieci niewielkich hurtowni opartych na kilkudziesięciu dostawcach dookoła aglomeracji. Z tych miejsc przy pomocy kurierów rowerowych, motorynkowych itp poprzez szybkie reagowanie dostarczać je do odbiorcy. Sposób rozliczeń winien uwzględniać w tych punktach zasady spółdzielczości, czyli udział w zyskach adekwatnie do ilości i wartości dostarczonych płodów. Piastowa Paczka może być prowadzona przez Regionalne Centra Mikroorganizmów. Istotą jest wykorzystanie sieci LD jak i osób kandydujących na LD i wspierających KRĄG ZDROWEJ ZIEMI. Z uwagi na potrzebę ograniczania kosztów prowadzenia przedsięwzięcia i wypracowania marki RCM i LD jako podmiotów wspierających wytwarzanie zdrowej żywności i dbających o środowisko należy korzystać z wzorców jakie podpowiada Natura i  wprowadzać do krwiobiegu handlowego zarówno ProBio Emy jak i wyroby z ich udziałem wytwarzane.